LIFE IN VEG

Campagna pubblicitaria per una catena di fast food di cucina vegetariana